Ενήλικες 
Δευτέρα απόγευμα:20.15 - 21.30
Τρίτη Πρωί:07.30 - 08.45
Τρίτη Απόγευμα:20.30 - 21.45
Τετάρτη Απόγευμα:20.30 - 21.45
Παρασκευή Πρωί:07.30 - 08.45
Παρασκευή Απόγευμα:20.30 - 21.45
Σάββατο Πρωί:09.30 - 10.45