Ενήλικες 
Δευτέρα απόγευμα:20.15 - 21.30
Τρίτη Πρωί:07.00 - 08.15
Τρίτη Πρωί:10.00 - 11.15
Τετάρτη Απόγευμα:20.30 - 21.45
Πέμπτη Πρωί:07.00 - 08.15
Πέμπτη Πρωί:10.00 - 11.15
Παρασκευή Απόγευμα:19.30 - 20.45
Σάββατο Πρωί:09.30 - 10.45