Ενήλικες 
Δευτέρα απόγευμα:20.00 - 21.15
Τετάρτη Απόγευμα:20.30 - 21.45
Παρασκευή Απόγευμα:20.30 - 21.45
Σάββατο Πρωί:09.30 - 10.45